VARIO Software voor Veiligheidsbeheer

Verhoog de efficiëntie van je dagelijks QHSE beheer.

Mockup-Vario-01

Veiligheid en welzijn van elke werknemer

 

Als aanvulling op het wettelijk kader leggen bijkomende ISO normen nog strengere veiligheidseisen op. Hierbij draait het vooral om een veilige werkomgeving, het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen en gekeurd gereedschap, het verstrekken van veiligheidsinstructies, het organiseren van meetings…

 

Dit vraagt heel wat administratie zowel op kantoor als op andere locaties en is met VARIO makkelijk te beheren. 

 

Lees meer over VARIO voor steden en gemeenten

Visual_VARIO_Tablet_Inspection_Warehouse Man

Elke 10 seconde, verliest er iemand zijn leven door een ongeval op de werkplek of een werk gerelateerde ziekte. Kun jij je organisatie 1% veiliger maken?

- Dr. Adrew Sharman - "One Percent Safer"
shape-1 shape-1

Ontdek je voordelen met VARIO

Veiligheidsbeheer: complex en dynamisch

Als organisatie sta je voor vele uitdagingen: versnippering van gegevens, handmatige processen, gebrek aan uniformiteit, onvoldoende samenwerking,... 


Met een geïntegreerd QHSE-software platform maak je het veiligheidsbeheer van je organisatie veel eenvoudiger en efficiënter. De software geeft je een centrale en uniforme methode om alle veiligheidsaspecten te beheren en zorgt voor een betere communicatie tussen alle betrokken partijen.
 

Visual_VARIO_Dashboard_Woman smiling
shape-1
ISO Certificaten behalen of beheren

Dien jij als bedrijf te voldoen aan een ISO certificering (VCA*, VCA**, VCA P, ISO9001, ISO14001, ISO45001)? VARIO kan daarbij helpen in vier simpele stappen.

Icon_VARIO_User friendly_LP
De voordelen van VARIO-software
 Maak het jezelf gemakkelijk en verhoog de efficiëntie van je dagelijks QHSE beheer
Icon_VARIO_Solutions_Process SWOT
Automatisatie

Genereer periodieke rapporten en acties dankzij vooraf gedefinieerde workflows, op maat van jouw organisatie.

Icon_VARIO_Centralisatie_LP

Centralisatie
Hou alle informatie centraal bij en trek overzichten per bedrijf. Rapporteer makkelijk je resultaten en stel eenduidige verslagen op.

Icon_VARIO_Collaboration_LP
Samenwerking

Laat interne en externe medewerkers vlotter en sneller samenwerken en vermijd het ontstaan van dubbele informatie.

Icon_VARIO_Solutions_Notifications
Notificaties

Automatische berichten brengen op tijd de juiste verantwoordelijken op de hoogte. Zo weet iedereen wat men van hen verwacht.

Icon_VARIO_Insights_LP
Inzichten

Hoe meer inzicht in de veiligheidssituatie hoe kleiner de administratieve last en groter de transparantie.  

Icon_VARIO_User friendly_LP
Gebruiksvriendelijkheid

Registreer makkelijk gegevens op laptop, tablet of smartphone. Dit verhoogt de naleving van veiligheidsrichtlijnen. 

 

"Wij waren dringend op zoek naar een bestaande tool met vooral het accent op materiaalbeheer, facility management, gebouwenbeheer, documentenbeheer en opvolging van inspecties. VARIO is een modulair softwarepakket, wat ook interessant is, zo groei je mee in het systeem. Het biedt ons een absolute meerwaarde."

- Stéphanie Coelis - SMT Belgium

VARIO_Customer_SMT_Stéphanie Coelis
Voor elke situatie een oplossing
VARIO vereenvoudigt je werkprocessen, zodat jij je kunt focussen op je core business
Vario - Accidents and Incidents

Ongevallenbeheer

Registreer, onderzoek, rapporteer en voorkom herhaling.

Vario - Risk Management

Risicobeheer

Inventariseer, evalueer en beheers de risico’s in je organisatie.

Vario - Inspections 02

Inspecties en keuringen

Digitaliseer en centraliseer alle inspecties en audits voor veiligheid, kwaliteit of milieu.

Vario - Materiaalbeheer

Materieelbeheer

Hou controle over indienststellingen en periodieke keuringen.

Vario - Evaluaties

Evaluaties

Meet en analyseer beoordelingen en evaluaties op een uniforme manier.

Vario - SWOT

Procesanalyse - SWOT

Analyseer de invloed en het belang van elke stakeholder op de organisatie.

Deze bedrijven ondervinden de voordelen van VARIO